Umów darmową rozmowę
Porady

Biznesplan przykład

Szukasz wzoru biznesplanu do pobrania? Pobierz bezpłatnie przykładowy biznesplan wykonany przez specjalistów i dowiedz się jak napisać sprawnie własny biznes plan.
filip-samczuk
Filip Samczuk
Autor artykułu
Opublikowano
7 maja 2023
Czas czytania
16 minut
przykładowy biznesplan
Spis treści

Przykład biznesplanu - wprowadzenie

Jeżeli szukasz przykładowego biznesplanu, jesteś w dobrym miejscu. W tym obszernym artykule znajdziesz wyczerpujące informacje na temat zawartości biznesplanu wraz praktycznymi przykładami.

A jeśli mimo tej dawki wiedzy, wolisz powierzyć wykonanie Twojego biznesplanu specjalistom, po prostu odezwij się do nas. Pomożemy niezależnie od tego czy jest Ci on potrzebny do kredytu inwestycyjnego, masz na oku inne dofinansowanie czy też póki co w Twojej głowie zaświtał dopiero pomysł na biznes.

Spis treści

Kliknij przycisk poniżej, aby odebrać biznesplan WDB oraz możliwość wygrania konsultacji o wartości 500 zł.

Kliknij teraz, aby wygrać konsultację o wartości 500 zł i biznesplan.

Definicja biznesplanu

Dokument jakim jest biznesplan nie ma jednej, sformalizowanej, ogólnie przyjętej definicji.

Można jednak przyjąć intuicyjnie, że biznesplan to szczegółowy opis planowanej działalności gospodarczej, który zawiera informacje o produkcie lub usłudze, rynku, konkurencji, strategii marketingowej, strukturze organizacyjnej, prognozach finansowych i innych aspektach istotnych dla planowanej działalności. Biznes plan służy do zdefiniowania celów, określenia strategii, zidentyfikowania ryzyk i szans, a także do uzyskania finansowania lub inwestorów.

Jest to ważny dokument dla przedsiębiorców, którzy planują założenie własnej firmy lub rozwój istniejącej już działalności.

biznesplan do pobrania pdf

Wzór biznesplanu - zawartość

Standardowy biznesplan składa się z elementów takich jak:

 1. Opis biznesu (projektu);
 2. Analiza rynku;
 3. Konkurencja;
 4. Sprzedaż i marketing;
 5. Analiza SWOT;
 6. Opis założeń finansowych;
 7. Projekcje finansowe.

Poziom szczegółowości ww. treści w biznesplanie może się bardzo różnić. Są biznes plany długości kilku - kilkunastu stron, ale też opracowania obszerności kilkuset stron. A biznesplan może być też wyrażony w formie business model canvas czy prezentacji multimedialnej (pitch deck).

Tak, więc nie obowiązuje tu jeden z góry przyjęty model. Wszystko zależy od naszych potrzeb i ewentualnych oczekiwań odbiorcy (czytelnika). Przykładowo, banki czy inwestorzy prywatni mają swoje określone wymogi co do formy. Przy dotacjach unijnych forma biznesplanu także różni się w zależności od programu. Dlatego ważne jest ustalenie tych wymogów na samym początku, zanim przystąpimy do pracy.

Opis biznesu - co zawiera?

Opis biznesu zawiera ogólny opis firmy jak i planowanego do zrealizowania projektu. W tej części należy opisać charakterystykę produktu lub usługi, która będzie oferowana. Z opisu produktu czytelnik powinien łatwo wyrobić sobie pozytywne zdanie na temat przedsięwzięcia. Ważne aby opis ten był jasny i czytelny. Ponadto należy wskazać lokalizację i zasięg działania oraz kadrę firmy. Warto też opracować i opisać profil idealnego klienta i jego potrzeby, które będą zaspokajane. Czasami w tym miejscu opisuje się także źródła finansowania.

Profesjonalny opis biznesu to kluczowy element biznes planu Twojej działalności.

gotowy biznesplan

Co powinno być w treści analizy rynku?

Analiza rynku to proces zbierania, analizowania i interpretowania informacji dotyczących rynku, na którym planowana jest działalność gospodarcza. Analiza rynku powinna zawierać następujące elementy:

 • Segmentacja rynku: należy zidentyfikować grupy odbiorców, na której skupi się działalność gospodarcza. Segmentacja może być dokonana na podstawie wieku, płci, zainteresowań, potrzeb, czy zachowań.
 • Rozmiar rynku: należy określić, ile osób lub firm należy do każdego segmentu rynku oraz jaki jest łączny potencjał rynku. Szacuje się również, ile osób lub firm może być zainteresowanych oferowanym produktem lub usługą.
 • Trendy rynkowe: należy zbadać, jakie są obecne trendy na rynku, jakie są oczekiwania klientów, jakie są trendy technologiczne, jakie są zmiany prawne, społeczne, czy ekonomiczne.
 • Barierki wejścia: należy zbadać, jakie barierki stoją na drodze wejścia na rynek, takie jak przepisy regulujące branżę, koszty wejścia na rynek, a także wizerunek marki na rynku.
 • Perspektywy rozwoju: należy ocenić, jakie są perspektywy rozwoju rynku w przyszłości, jakie są szanse i zagrożenia dla działalności gospodarczej, jakie są oczekiwania klientów i jakie są trendy na rynku.

Analiza rynku pozwala przedsiębiorcom na poznanie ryzyk i szans związanych z planowaną działalnością, a także na wypracowanie strategii marketingowej i sprzedażowej, która będzie dostosowana do potrzeb klientów i oczekiwań rynku.

Dane dotyczące wielkości rynku i trendów można często znaleźć w bezpłatnych źródeł w Internecie. Jeżeli jednak zależy Ci na szczegółowych i aktualnych danych, rozwiązanie to zakup profesjonalnych raportów branżowych. Te często kosztują powyżej 10 tysiecy złotych. Profesjonalna analiza rynku poza samym tekstem powinna zawierać także wykresy (grafiki) pokazujące wielkość rynku oraz istotne trendy.

Twoje przewagi nad konkurencją

Opis konkurencji to ważny element biznesplanu, który zawiera informacje na temat istniejących firm, które działają na rynku, na którym planowana jest działalność gospodarcza. Opis konkurencji powinien zawierać następujące informacje:

 • Nazwy i profile firm: należy wymienić nazwy firm, które są głównymi konkurentami i przedstawić krótki opis ich profilu działalności, tak aby łatwiej było porównać je z planowaną działalnością.
 • Produkt lub usługa: warto opisać, jakie produkty lub usługi oferują konkurenci, jakie są ich zalety i wady, jakie są ceny i jakość oferowanych produktów.
 • Strategia marketingowa, sprzedażowa, cenowa: należy opisać, jakie są strategie marketingowe konkurentów, jakie są ich sposoby promocji i reklamy, jakie są ich kanaly sprzedaży, jakie są ich inwestycje w badania i rozwój, itp.
 • Mocne i słabe strony: jakie są mocne i słabe strony konkurentów, takie jak siła marki, jakość produktów, koszty produkcji, a także, jakie są możliwości, jakie oferuje rynek i jakie zagrożenia może stanowić konkurencja. W tym miejscu ważne jest zdiagnozowanie i przedstawienie przewag naszej firmy nad konkurencją. Należy podkreślic mocne strony naszego biznesu z uzasadnieniem dlaczego potencjalni klienci wybiorą właśnie naszą ofertę.

Opis konkurencji pozwala przedsiębiorcom na lepsze zrozumienie rynku, na którym planowana jest działalność gospodarcza, i na wypracowanie strategii, która będzie dostosowana do potrzeb klientów i oczekiwań rynku. Dzięki analizie konkurencji przedsiębiorcy mogą wyróżnić się na rynku i zbudować swoją siłę wobec konkurencji.

streszczenie biznesplanu

Sprzedaż i marketing - pozyskiwanie klientów w praktyce

Rozdział biznesplanu zatytułowany "Sprzedaż i marketing" to jeden z kluczowych elementów planu biznesowego, który powinien zawierać szczegółowe informacje na temat sposobów, jakie przedsiębiorstwo będzie wykorzystywało, aby pozyskać klientów i zwiększyć swoje dochody. W szczególności, rozdział ten powinien zawierać następujące elementy:

 • Opis produktu lub usługi: przedstawienie produktu lub usługi, które przedsiębiorstwo będzie oferować, opis ich cech, korzyści dla klientów, wskazanie różnic względem konkurencji.
 • Analiza rynku: przedstawienie analizy rynku, obejmującej m.in. segmentację rynku, analizę konkurencji, ocenę trendów rynkowych, szacowanie wielkości rynku i określenie potencjalnej liczby klientów.
 • Plan marketingowy: przedstawienie sposobów, w jaki przedsiębiorstwo będzie promować swoje produkty lub usługi, w tym m.in. wykorzystanie kanałów sprzedaży (np. sklepy stacjonarne, e-commerce), kampanii reklamowych, działań public relations, a także sposobów pozyskiwania klientów (np. SEO, SEM, mailing, social media).
 • Strategia cenowa: przedstawienie planowanej strategii cenowej, która będzie oparta na analizie rynku, kosztach produkcji, cenie konkurencji oraz wartości, jaką przedsiębiorstwo dostarcza swoim klientom.
 • Plan sprzedaży: przedstawienie sposobów, w jaki przedsiębiorstwo będzie realizowało sprzedaż swoich produktów lub usług, w tym m.in. sposobów wdrażania i szkolenia personelu sprzedażowego, zarządzania magazynem, dostawami oraz obsługi klientów. Istotne jest również wskazanie osoby lub osób odpowiedzialnych za sprzedaż, gdyż jest to kluczowy obszar działania każdej firmy.
 • Budżet marketingowy: przedstawienie kosztów, jakie wiążą się z realizacją planów marketingowych, w tym m.in. kosztów reklamowych, kosztów prowadzenia strony internetowej, kosztów działań na social media, kosztów promocji itp.

Wszystkie te elementy powinny stanowić spójną całość i być ze sobą powiązane, tak aby przedsiębiorstwo mogło efektywnie działać na rynku i pozyskać jak najwięcej klientów.

Część dotyczącą marketingu czasami przedstawia się w postacie Marketing mixu lub analizy 5P. Są to sposoby opisywania działań marketingowych.

Analiza SWOT

Standardowy biznes plan zawiera zazwyczaj dodatkowe analizy biznesowe.

Najczęściej jest to minimum analiza swot, a więc przedstawienie mocnych i słabych stron projektu, a także szans i zagrożeń. Większość osób, które nie miały wcześniej do czynienia z biznesplanami, nie wie czym różnią się mocne strony od szans, a słabe strony od zagrożeń. Otóż naprościej wytłumaczyc to wskazując, że mocne i słabe strony dotyczą elementów wewnętrznych projektu, a szanse i zagrożenia zewnętrznych okoliczności. SWOT oznacza Strengths (silne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse) i threats (zagrożenia).

wzór gotowego streszczenia biznesplanu

Przykład mocnych stron:

 • doświadczenie: wyspecjalizowana kadra,
 • stabilna sytuacja finansowa firmy (generowany zysk, środki własne),
 • nowoczesny zakład produkcyjny będący własnością firmy,
 • dobra lokalizacja (centrum miasta);
 • posiadane wysokie ubezpieczenie;
 • zdywersyfikowane kanały przychodów.

Przykład słabych stron:

 • konieczność pilnego pozyskania finansowania zewnętrznego np. przez kredyt lub wsparcie inwestora prywatnego;
 • brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników,
 • niepełne wyposażenie zakładu produkcyjnego.

Przykład szans:

 • stały trend wzrostowy w branży (rosnący rynek);
 • zaufani, sprawdzeni dostawcy;
 • potencjalne dofinansowanie dostępne z wielu różnych źródeł (dotacje, kredyty, inwestorzy prywatni).

Przykład zagrożeń:

 • siła wyższa (klęski żywiołowe, strajki, niekorzystne zmiany prawne, niekorzystne decyzje administracyjne, pandemie);
 • silna konkurencja;
 • sezonowość sprzedaży (istotny wpływ trendów rynkowych na wyniki finansowe).

Analiza SWOT może być przedstawiona np. w formie tabel, wyliczeń (jak powyżej) czy na osi X i Y.

Analiza PEST

Poza analizą SWOT, w biznesplanach spotyka się także dodatkowe analizy biznesowe jak np. analiza PEST. Dotyczy ona otoczenia makroekonomicznego dla biznesu.

Analiza PEST to narzędzie strategiczne stosowane w biznesie i marketingu, które pomaga zrozumieć otoczenie zewnętrzne, w którym działa dana firma lub organizacja. PEST to akronim od czterech kluczowych czynników, które są analizowane w ramach tej metodyki:

P (political) – czynniki polityczne, takie jak stabilność polityczna, zmiany w prawie lub polityce rządu, regulacje i podatki.

E (economic) – czynniki ekonomiczne, takie jak inflacja, bezrobocie, sytuacja na rynku, zmiany kursów walutowych.

S (social) – czynniki społeczne, takie jak kultura, styl życia, trendy, demografia, zmiany w zachowaniach konsumentów.

T (technological) – czynniki technologiczne, takie jak postęp technologiczny, zmiany w technologiach, innowacje, patenty.

Analiza PEST pomaga zidentyfikować te czynniki, które mogą wpłynąć na biznes lub organizację, co pozwala na lepsze dostosowanie się do zmian w otoczeniu i podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych.

Analiza PEST - przykład

Oto przykładowa skrócona analiza PEST dla fikcyjnej firmy zajmującej się produkcją i sprzedażą ekologicznych kosmetyków:

P (polityczne): Wiele rządów na całym świecie wprowadza coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące kosmetyków, w tym ograniczenia dotyczące składników chemicznych i testów na zwierzętach. To może wpłynąć na koszty produkcji i wymagać dodatkowych badań i testów, aby utrzymać zgodność z przepisami.

E (ekonomiczne): Rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów prowadzi do większego popytu na ekologiczne kosmetyki. Jednocześnie wzrost cen surowców, takich jak olej kokosowy czy masło shea, może zwiększyć koszty produkcji. Wprowadzenie nowych produktów na rynek może wymagać znaczących nakładów finansowych, co może wpłynąć na rentowność firmy.

S (społeczne): Zwiększająca się liczba konsumentów zwraca uwagę na składniki używane w kosmetykach i ich wpływ na zdrowie. Konsumenci coraz bardziej preferują kosmetyki naturalne i organiczne. Wzrost liczby ludzi z alergiami i nietolerancjami skórnymi może zwiększyć popyt na produkty bezpieczniejsze dla skóry.

T (technologiczne): Postęp technologiczny umożliwia rozwój bardziej zaawansowanych technologii produkcji i pakowania, które mogą przyspieszyć procesy produkcyjne i poprawić jakość produktów. Jednocześnie, rozwój kosmetyków w oparciu o nowe technologie może zwiększyć konkurencję na rynku.

W oparciu o powyższą analizę, firma producencka ekologicznych kosmetyków może starać się rozwijać swoje produkty z myślą o nowych wymogach prawnych, rozwijając jednocześnie nowe rozwiązania technologiczne, które pozwolą na szybszy i bardziej ekonomiczny proces produkcji. Równocześnie, powinna kierować swoją ofertę do konsumentów zainteresowanych kosmetykami ekologicznymi oraz bezpieczeństwem składników, aby zwiększyć swoją pozycję na rynku.

Pamietaj, że to tylko przykład podstawowej wersji analizy pest dla fikcyjnej firmy. Zazwyczaj takie analizy w biznes planie mają minimum kilka stron i są wykonanie na dużo większym poziomie szczegółowości.

Projekcje finansowe w biznesplanie

Biznesplan może zawierać różne projekcje finansowe, w zależności od celów przedsięwzięcia oraz potrzeb inwestorów czy kredytodawców. Niektóre z najczęściej występujących projekcji finansowych w biznesplanach to:

 • Prognoza przychodów i kosztów: Ta projekcja zawiera oszacowanie przychodów, jakie firma będzie generować w określonym czasie oraz kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Na podstawie tych danych można określić zysk netto.
 • Prognoza przepływów pieniężnych: Ta projekcja pokazuje, ile gotówki firma będzie miała do dyspozycji w określonym czasie. Uwzględnia ona zarówno wpływy z działalności operacyjnej, jak i wydatki na inwestycje oraz finansowanie.
 • Prognoza bilansu: Ta projekcja prezentuje aktywa, pasywa i kapitał własny firmy w określonym czasie. Pozwala to określić, jakie zasoby firma posiada i jakie zobowiązania ma do spłacenia.
 • Analiza wrażliwości: Ta projekcja pokazuje, jak zmiany w różnych czynnikach wpłyną na wyniki finansowe firmy. Można na jej podstawie określić, jakie ryzyko związane jest z przedsięwzięciem i jakie kroki można podjąć, aby zminimalizować ryzyko.
 • Plan finansowy: To kompleksowa projekcja, która zawiera prognozy finansowe dotyczące różnych aspektów działalności firmy, takich jak przychody, koszty, przepływy pieniężne, bilans, wskaźniki finansowe i wiele innych. Plan finansowy może obejmować różne okresy czasowe, np. rok, dwa lata lub pięć lat.

Wszystkie te projekcje finansowe mają na celu określenie rentowności przedsięwzięcia oraz umożliwienie inwestorom lub kredytodawcom dokonanie oceny ryzyka i zysków związanych z inwestycją w firmę.

Plan finansowy - przykład

Analiza finansowa w biznesplanie zazwyczaj składa się z elementów takich jak:

 • bilans;
 • rachunek zysków i strat;
 • cashflow (przepływy pieniężne).

Czasami dodatkowo tworzy się wskaźniki i wyliczenia takie jak:

 • IRR;
 • NPV;
 • analiza wrażliwości.

Oczywiście można sporządzić także uproszczone projekcje finansowe (przychody vs. koszty), ale jeżeli wyliczenia mają podlegać ocenie przez profesjonalistę, zazwyczaj nie będzie to wystarczający poziom szczegółowości.

Poniżej możesz zobaczyć przykład wykonanych w skali rocznej projekcji finansowych z prawdziwego biznes planu:

bilans przykład

rachunek zysków i strat przykład

przepływy pieniężne przykład

Prosty biznes plan czy skomplikowany biznes plan - różnice

Prosty biznesplan w porównaniu do skomplikowanego biznesplanu różni się jednym elementem. Jest to poziom szczegółowości opisów oraz projekcji finansowych. Inaczej mówiąc, dany fragment biznesplanu taki jak np. analiza rynku może mieć 2-3 strony, ale może mieć też 20-30 stron czy więcej. Wszystko zależy od tego jak bardzo szczegółowo chcemy opisać dany aspekt w biznesplanie.

To samo dotyczy wszystkich innych części biznesplanu. Przykładowo, model finansowy może zawierać wyłącznie uogólnione kalkulacje przychodów i kosztów, które potrafi przygotować osoba bez większego przygotowania. Jednak w większości przypadków konieczne jest opracowanie wcześniej wymienionych elementów takich jak bilans, rachunek zysków i strat czy cashflow. To za trudne zadanie dla większości startujących przedsiębiorców, a nawet ich księgowych (czym innym jest tworzenie sprawozdań finansowych, a czym innym projektowanie prognoz do przodu).

Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli zależy Ci na profesjonalnym (bardziej szczegółowym) opracowaniu w stosunkowo krótkim terminie - najlepiej powierz wykonanie biznesplanu specjalistom. Jeśli natomiast chcesz przede wszystkim ograniczyć koszty i nie straszne Ci poświęcenie wielu godzin na samodzielną naukę i pracę - na naszym blogu znajdziesz wystarczająco dużo materiałów szkoleniowych i przykładów aby wykonać prosty biznesplan samodzielnie.

Pisanie biznesplanu samodzielnie

Tworząc biznesplan samodzielnie, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii takich jak:

Cel biznesplanu

Przed rozpoczęciem pisania biznesplanu warto określić, jaki jest jego cel. Czy ma służyć pozyskaniu finansowania, zdefiniowaniu strategii firmy czy ocenie opłacalności przedsięwzięcia? W zależności od celu, biznesplan może mieć różną formę i skupiać się na innych kwestiach. Nawet jeśli wiesz, że biznesplan ma posłużyć do pozyskania dotacji, to tutaj również należy wyznaczyć bardziej szczegółowy cel. Inaczej wygląda dokument składany do urzędu pracy, a inaczej np. do PARP, ARiMR czy NCBiR. Każdy program dotacyjny ma swój regulamin z konkretnymi wymogami dot. formy biznesplanu.

Analiza rynku (problem, który chcesz rozwiązać)

Dobrze przeprowadzona analiza rynku jest kluczowa dla powodzenia przedsięwzięcia. W biznesplanie należy więc szczegółowo przedstawić, jakie są realne potrzeby klientów, jakie konkurencja istnieje na rynku oraz jakie są trendy i perspektywy rozwoju branży. Warto przeprowadzić ankietę (wywiady) z potencjalnymi klientami dotyczące ich potrzeb, zanim uruchomisz biznes.

Szczegółowy opis produktu lub usługi

W biznesplanie należy dokładnie opisać, jaki produkt lub usługa ma być oferowany, jakie są ich cechy i zalety, a także jakie są koszty ich produkcji i sprzedaży.

Plan marketingowy i sprzedaż

Plan marketingowy powinien określać, jakie są kanały dystrybucji, jakie będą koszty promocji i reklamy oraz jakie są planowane wyniki sprzedażowe. Bardziej szczegółowy opis znajdziesz powyżej.

Prognozy finansowe

Prognozy finansowe to kluczowy element biznesplanu, ponieważ pokazują, jakie są szanse na sukces i opłacalność przedsięwzięcia. Warto więc dokładnie przeanalizować koszty i przychody, przepływy pieniężne, bilans, a także szanse na pozyskanie finansowania i wskaźniki rentowności.

Odpowiednia forma (prezentacja)

Biznesplan powinien być napisany w sposób przejrzysty, łatwy do zrozumienia i atrakcyjny wizualnie. Należy zadbać o poprawną gramatykę i stylistykę, a także o zgodność z zasadami i standardami.

Krytyczne spojrzenie na swój pomysł na biznes

Przy pisaniu biznesplanu należy zachować krytyczne spojrzenie na swój pomysł i dokładnie przeanalizować jego zalety i wady. Warto też zwrócić uwagę na ryzyka związane z przedsięwzięciem oraz na to, jakie kroki można podjąć, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia.

Pamiętaj, że biznesplan powinien być nie tylko narzędziem do pozyskania finansowania, ale również planem działania, który pomoże Ci w osiągnięciu sukcesu w prowadzeniu własnej firmy.

Przykładowy biznes plan do pobrania (pdf)

Prawdopodobnie kliknąłeś w ten artykuł po to aby pobrać gotowy biznesplan. Nie rozczaruję Cię.

Wejdź na stronę główną i zjedź na dół do zakładki biznesplan/pitch deck, znajdziesz tam gotowy biznesplan (przykład) w pdfie do pobrania. Jedyne co musisz zrobić to zostawić swój adres e-mail (aktualny, bo inaczej biznesplan do Ciebie nie dotrze...) i wyrazić zgodę na komunikację marketingową. Zapewniam, że nie wysyłamy SPAMu co kilka dni. Dodatkowo, możesz się wypisać z listy odbiorców w każdej chwili.

Przykładowy biznesplan do pobrania został wykonany w języku angielskim i dotyczy fikcyjnej firmy handlującej jabłkami na skalę międzynarodową. Jest to wersja podstawowa biznesplanu - nie spodziewaj się opracowania na 100 stron i szczegółowych projekcji finansowych 🙂 Cel biznesplanu do pobrania to zaprezentowanie Ci wizualnie jak może wyglądać gotowy biznesplan w wersji podstawowej. Zawiera on wszystkie niezbędne elementy na uogólnionym poziomie.

pobieranie biznesplanu

Biznes plan - przykład: pytania i odpowiedzi

Czy mogę pobrać bezpłatny przykład biznesplanu z Waszej strony?

Tak, wystarczy że wejdziesz na stronę główną, zjedziesz na dół do sekcji biznesplanowej i klikniesz stosowny link. Później musisz wypełnić krótki formularz. Plik z biznesplanem przyjdzie na Twój e-mail, który podasz przy wypełnieniu formularza. Jeżeli biznesplan nie dotrze do Ciebie w ciągu paru minut (sprawdź wówczas folder SPAM!), napisz do nas. Wyślemy Ci go.

Czy każdy biznesplan wygląda identycznie?

Struktura biznesplanu i jego zawartość różni się w zależności od potrzeb autora lub odbiorcy. Jednak ogólna zawartość (przedstawiona powyżej w artykule) jest podobna. Co ciekawe, nie tylko w Polsce, ale są to standardy ogólnoświatowe. Oczywiście każdy biznesplan jest treściowo inny ze względu na fakt, że każdy biznes się od siebie różni. Ponadto, pamiętaj że biznesplan to tylko jedna z dostępnych form prezentacji biznesu. W kręgach funduszy venture capital czy aniołów biznesu najpopularniejszy jest tzw. pitch deck, a więc prezentacja multimedialna. Biznes możesz też zaprezentować korzystać z business model canvas czy lean canvas. Wszystko zależy od potrzeb i celów, dla których tworzysz dokument.

Potrzebny mi biznes plan do urzędu pracy lub innej dotacji czy ten z Waszej strony (bezpłatny wzór biznesplanu do pobrania) się do tego nada?

Po pierwsze, przy staraniu się o dotację, nie należy korzystać z gotowych wzorów. Szanse, że taki biznesplan "przejdzie" są minimalne. Po drugie, każda dotacja, a nawet każdy urząd pracy w ramach tej samej dotacji ma inne wzory dot. biznesplanów. W związku z powyższym, odradzam korzystanie z wzorów. Nawiasem mówiąc, nie pomagamy przy pozyskiwaniu środków z urzędów pracy ze względu na zbyt niski poziom dotacji. Chętnie pomożemy w innych tematach związanych z finansowaniem rozwoju lub startu firmy. Wg stanu na 2023 rok, dla przedsiębiorców i startujących przedsiębiorców jest dostępnych kilkadziesiąt różnych finansowań. To nie tylko dotacje z urzędu pracy, ale też między innymi: dotacje z PARP, dotacje z NCBiR, dotacje z ARiMR, kredyty preferencyjne, kredyt technologiczny, konkursy biznesowe z nagrodami finansowymi, wsparcie z Funduszy Norweskich, wsparcie z Grupy Wyszehradzkiej i wiele, wiele innych. Mamy wiedzę o tych programach, które co ważne, często się zmieniają.

Potrzebuję profesjonalny biznesplan do kredytu, dla inwestora lub pod dotacje - jak go uzyskać?

Najlepiej skontaktuj się z nami (napisz na info@wdb.uxtivity.com) i opisz dokładnie swoją potrzebę. W ciągu 48 godzin otrzymasz odpowiedź z wyceną i czasem realizacji. Tworzymy profesjonalne biznesplany od 10 lat. Piszemy je do celów własnych klientów, pod dotacje, kredyty inwestycyjne czy do rozmów z inwestorami prywatnymi. Nasze portfolio projektów to ponad 200 klientów z całej Polski i ze wszystkich branż. Opracujemy dokument pod Twoje indywidualne potrzeby. Otrzymasz także doradztwo w zakresie pozyskania finansowania. Być może dotacja, o której myślisz to nienajlepszy pomysł lub niejedyne dostepne na rynku rozwiązanie. Aby poznać pełną gamę możliwości i zmaksymalizować swoje szanse na otrzymanie finansowania - odezwij się do nas.

O autorze

filip-samczuk
Filip Samczuk
Od 12 lat wspiera merytorycznie przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o założeniu lub rozwoju firmy. Doradza przy pozyskiwaniu finansowania, rozwoju biznesu i w kwestiach prawnych. Prywatnie fanatyk sportu, podróży i historii XX wieku.

Podobne artykuły

Porady
9 min. czytania

Test prywatnego inwestora

Musisz przeprowadzić test prywatnego inwestora? Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się ile to kosztuje, po co jest wykonywany i na czym polega.
Kompletny przewodnik: napisz biznesplan własnej firmy krok po kroku
Porady
8 min. czytania

Kompletny przewodnik: napisz biznesplan własnej firmy krok po kroku

Zastanawiasz się, jak krok po kroku napisz biznesplan własnej firmy, który nie tylko zwiększy Twoje szanse na sukces, ale i ułatwi zdobycie finansowania? Rozpocznijmy od podstaw - ten artykuł poprowadzi Cię przez wszystkie kluczowe elementy biznesplanu, od wizji i misji Twojej firmy, przez analizę rynku, po strategię marketingową i finansową. Przygotuj się na praktyczne porady, […]
Jak sprawdzić dotacje dla firm – prosty przewodnik
Dotacje dla firm
10 min. czytania

Jak sprawdzić dotacje dla firm – prosty przewodnik

Jak sprawdzić aktualne dotacje dla firm – wprowadzenie Szukasz dotacji dla swojej firmy? Prawdopodobnie już wiesz, że znalezienie odpowiedniego programu to najważniejszy krok w całym procesie pozyskiwania finansowania. Co więcej, to zazwyczaj również najtrudniejszy etap na drodze do pozyskania dotacji. To właśnie w tym miejscu odpada 99% firm. Nie potrafią znaleźć dopasowanego do potrzeb programu. […]
Najnowsze wpisy

Jesteś gotowy, żeby Twój biznes zamienił się w złoto?

Skontaktuj się z nami, a sprawdzimy, czy możemy Ci pomóc.
Umów darmową rozmowę
Ponad 250 zadowolonych przedsiębiorców w Polsce i za granicą