Umów darmową rozmowę
Dotacje dla firm

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

Zobacz na jakie dotacje unijne możesz liczyć, kiedy dopiero otwierasz firmę. Sprawdź, gdzie szukać informacji o naborach i jakie warunki musisz spełnić.
filip-samczuk
Filip Samczuk
Autor artykułu
Opublikowano
10 lutego 2023
Czas czytania
10 minut
dotacje na start biznesu
Spis treści

Środki unijne na własny biznes - wprowadzenie

Szukasz finansowania na start swojego biznesu? Jeśli tak, jesteś w dobrym miejscu. W tym artykule zawarliśmy kompleksowe informacje dotyczące finansowania założenia własnego biznesu. Sprawdź jak znaleźć dopasowane fundusze europejskie. Przekonaj się czy finansowanie z powiatowego urzędu pracy jest dla Ciebie. A może przekwalifikowanie z dotacją w ramach wsparcia z agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa? Możliwości jest jeszcze więcej.

dotacje na start biznesu

Dotacje na otwarcie firmy 2023 - gdzie szukać dofinansowania na rozpoczęcie działalności? Jak uzyskać dotacje unijne?

Aby znaleźć program pasujący do Twojego pomysłu (biznesu), należy śledzić aktualności dotyczące dotacji. Przykładowo, do niedawna otrzymanie dotacji było możliwe np. w ramach platform startowych. Aktualnie nie ma tej możliwości, ale już niebawem może się pojawić ponownie w tej samej lub zaktualizowanej formie - w ramach nowego budżetu UE.

O dostępność programów warto zapytać w urzędzie gminy, powiecie czy w urzędzie wojewódzkim.

Kolejnym kanałem, za pośrednictwem, którego przyznawane są finansowania są tzw. lokalne grupy działania. Zorientuj się czy w Twojej okolicy działa jedna z nich.

Kiedy chcesz otworzyć firmę, często możesz liczyć na uzyskanie środków z Powiatowego Urzędu Pracy.

Sprawdź też co do zaoferowania mają inkubatory przedsiębiorczości jak również akceleratory.

Innowacyjne przedsiębiorstwa (startupy) często finansowane są przez fundusze podwyższonego ryzyka czy fundusze kapitału zalążkowego (seed lub pre-seed), a więc fundusze venture capital.

Nowe przedsięwzięcia są również finansowane w ramach Funduszy Norweskich czy przez instytucje takie jak Grupa Wyszehradzka.

Do tego warto wspomnieć też o konkursach biznesowych organizowanych przez media czy korporacje takie jak banki czy firmy paliwowe. Często gwarantują one nagrody finansowe dla zwycięzców.

baner zachęcający do zapisu na informator dotacyjny

Powyższe wyliczenie to tylko przykładowe podstawowe programy pomocowe. W rzeczywistości możliwości jest więcej i często się zmieniają. Jak, więc znaleźć rozwiązanie, które jest aktualnie dostępne i pasuje do Twojego pomysłu? Najlepiej zapisać się na nasz informator dotacyjny na stronie: DostepneDotacje.pl ; Wówczas nie przegapisz najciekawszych dotacji i innych finansowań dla firm.

Co to są dotacje unijne i kto może je dostać?

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej to bezzwrotne dofinansowanie celowe na realizację określonych działań. Jest przyznawane w celu poprawy Twojej sytuacji wyjściowej. Szczególnie dużo programów jest dostępnych w obszarze nowoczesnych technologii czy ekologii.

Dotacje są przyznawane podmiotom, które spełniają kryteria określone w regulaminie danego programu. W przypadku dotacji mających na celu wsparcie na założenie działalności gospodarczej, są to oczywiście przyszli przedsiębiorcy.

Dotacje na otwarcie firmy z urzędu pracy

Dużą popularnością w Polsce cieszą się dotacje z urzędu pracy. Jest to kwota na poziomie ok. 30 000zł (zmienna - zależy od wysokości średniego wynagrodzenia). Można z niej sfinansować np. wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek może się nieznacznie różnić w zależności od powiatu. Ma on formę zbliżoną do biznesplanu.

Podjęcie działalności gospodarczej ze wsparciem PUP ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy, w tym zaproponowanie alternatywy osobom, którym nie udało się pomóc w znalezieniu pracy.

Nasza firma nie sporządza wniosków do urzędu pracy. Warto jednak skorzystać ze wsparcia doradcy, który przynajmniej sprawdzi taki wniosek przed jego złożeniem. Zwiększy to szanse powodzenia.

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności - procedura

Pierwszy krok to opisane wyżej znalezienie odpowiedniego programu. Warto skorzystać z informatora lub wsparcia specjalistów.

Drugi etap to dokładne zapoznanie się z warunkami dotacji na działalność gospodarczą. Pozwoli to uniknąć rozczarowań przy negatywnej ocenie wniosku lub na etapie rozliczania projektu.

Rozpoczęcie własnego biznesu z dotacją wymaga wypełnienia stosownego wniosku (często biznesplanu). To krok trzeci na drodze do pozyskania funduszy unijnych lub innych.

Później następuje decyzja o przyznaniu (lub nieprzyznaniu) finansowania. Jeżeli otrzymasz pozytywną decyzję to w następstwie, zawierasz umowę z instytucją finansującą.

fundusze europejskie na otwarcie firmy

Wreszcie, zaczynasz realizować swój projekt biznesowy, wraz z dofinansowaniem. Środki są wypłacane jako zaliczki na poczet kosztów lub jako refundacja poniesionych przez Ciebie kosztów. Wszystko zależy od postanowień regulaminu.

Na końcu pozostaje rozliczenie projektu - tak aby wszystko zgadzało się w papierach. Zarówno Twoich jak i urzędu, który przyznał Ci dotację.

Kredyt na otwarcie firmy z Banku Gospodarstwa Krajowego

Oprócz dotacji, warto sprawdzić także inne rozwiązania, atakie jak preferencyjne kredyty. Często charakteryzują je niższe niż zwykle oprocentowanie pożyczki czy łatwiejszy dostęp do takiego finansowania dla nowych przedsiębiorstw (porównując z ofertą banków komercyjnych).

Również przeznaczenie pożyczki czy kredytu jest zazwyczaj bardziej elastyczne niż w przypadku dotacji z urzędu pracy czy innego źródła.

Oczywistą wadą tego rozwiązania jest natomiast konieczność zwrotu finansowania.

BGK to tylko jedna z instytucji, gdzie warto sprawdzić ofertę. Preferencyjne pożyczki są często dostępne poprzez organizacje działające w danym województwie. Przykładowo, na Śląsku była to do niedawna fundacja Silesia. Warto też sprawdzić ofertę TISE.

Warto zapoznać się z ofertą tego typu instytucji przed podjęciem działalności.

Fundusze europejskie na otwarcie firmy - wkład własny i zabezpieczenie dotacji

Rozpoczęcie działalności gospodarczej z dotacją w pewnych sytuacjach wymaga wykazania wkładu własnego. Dotyczy to głównie większych dotacji przyznawanych przez instytucje takie jak PARP. W przypadku LGD czy urzędu pracy, wkład własny zazwyczaj nie jest obligatoryjny do otrzymania dotacji.

W pewnych sytuacjach, instytucje przyznające finansowanie wymagają dodatkowo zabezpieczenia dotacji w postaci np. weksla. Chodzi o sytuację zabezpieczenia zwrotu środków w przypadku gdy wnioskodawca nie spełni warunków, do których spełnienia się zobowiązał. Nie jest to jednak standard, a raczej wyjątkowa sytuacja.

Poziom wkładu własnego w przypadku dotacji unijnych 2023 na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest uzależniony od miejsca realizacji projektu. Najkorzystniejsze warunki przysługują biznesom zlokalizowanym w Polsce wschodniej. W przypadku dotacji z urzędu pracy, lokalizacja nie ma większego znaczenia.

kryteria przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności

Czy warto skorzystać z dotacji unijnych?

Zdecydowanie warto skorzystać z dotacji unijnych. Dają one szanse na szybszy rozwój, a często bez nich start jest zupełnie niemożliwy.

Uruchomenie nowego biznesu (usługi) często pozwala realizować potrzeby konsumentów, co ma też walor korzystny dla społeczeństwa. Szczególnie, że to sektor małych i średnich przedsiębiorstw odpowiada w największym stopniu za rozwój gospodarki. Dlatego państwo powinno wspierać rozwój biznesów, a przedsiębiorcy powinni maksymalnie wykorzystywać możliwości w tym zakresie.

Jednocześnie, należy pamiętać, że rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami, a skorzystanie z funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności jeszcze zwiększa poziom obowiązków rozliczeniowo - administracyjnych. Wydaje się to jednak niską ceną za możliwość rozwinięcia nowego pomysłu biznesowego.

worek z pieniędzmi

Finansowanie startupów

W szczególnej sytuacji są startupy, a więc nowozakładne firmy technologiczne. Mogą one liczyć na dedykowane programy dotacyjne realizowane przez PARP czy też na wsparcie licznych inkubatorów przedsiębiorczości, akceleratorów czy funduszy inwestycyjnych i aniołów biznesu.

Inwestorzy prywatni poszukują nowych firm głównie w obszarach takich jak fintech, ekologia, foodtech, e-commerce, deeptech.

Z ww. powodów, warto rozważyć otwarcie firmy w jednej z ww. branż. Większe dotacje unijne na start firmy łatwiej uzyskać mając tzw. komponent B+R, a więc dotyczący opracowywania innowacyjnych technologii. Sprawdź też co robią i jakich rozwiązań poszukują parki technologiczne działające w Twoim regionie.

Jak skutecznie wnioskować o dotacje unijne na rozpoczęcie działalności z Unii Europejskiej?

Zobacz dotychczasowe programy wsparcia dla firm. Może to być dobra wskazówka dot. wytycznych i kryteriów.

Niezależnie od tego czy planujesz prowadzić biznes wpisany do ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG) czy do KRS, śledź uważnie projekty unijne dla firm. Po znalezieniu właściwego programu, przeczytaj szczegółową specyfikację.

Aplikując o dotację, najlepiej skonsultuj wniosek lub powierz jego sporządzenie profesjonalistom. Jeśli wcześniej nie miałeś/aś styczności z takimi wnioskami, możesz mieć problem z jego właściwym samodzielnym wypełnieniem.

Dotacje unijne na start firmy - od czego zależy sukces wniosku

Otwarcie firmy ze wsparciem funduszy z Unii Europejskiej jest uzależnione od pozytywnej oceny wniosku.

Aby zmaksymalizować szanse, po pierwsze, zorientuj się czy Twój biznes spełnia kryteria formalne do otrzymania dotacji. Po drugie, wesprzyj się wiedzą i doświadczeniem zewnętrznego specjalisty. Najlepiej powierz mu opracowanie wniosku (biznesplanu).

Kwalifikacja do finansowania często zależy również od ilości wniosków (konkurencji). Im więcej składanych wniosków, tym większa konkurencja i wyższe progi punktowe.

Sporadycznie, wpływ na punktację ma termin złożenia wniosku (przywileje dla wniosków złożonych wcześniej). Zazwyczaj, wnioski składane w ramach jednego naboru czy jednej tury naboru są oceniane tak samo, niezależnie od tego, kiedy dokładnie wpłynęły. Aby być tego pewnym na 100%, przeczytaj kryteria wyboru projektów, wskazane w regulaminie.

potrzebujesz biznesplanu? chętnie pomożemy

Na co najczęściej przeznaczone są fundusze europejskie na założenie firmy?

Najczęściej środki możesz wydać na koszty takie jak środki trwałe (niezbędne wyposażenie), rzadziej na zatrudnienie (wynagrodzenia) czy marketing. Wszystko zależy od specyfikacji danego projektu. Zdarza się, że przeznaczenie środków jest bardzo szerokie i swobodnie decydujesz o ich wydatkowaniu - oczywiście musi to być cel związany z rozwojem biznesu.

Środki unijne na własny biznes - firma na wsi

W przypadku firm zlokalizowanych na wsi, do tej pory dostępne były programy takie jak "młody rolnik" czy środki na otwarcie pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi. Oba programy były realizowane przy udziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Prawdopodobnie w nowej perspektywie budżetowej również znajdą się środki dedykowane otwieraniu firm na wsi. Warto śledzić informacje w tym zakresie, nie tylko na stronie ARiMR czy urzędu pracy.

Kto napisze wniosek o dotację z UE na otwarcie firmy?

Jeśli szukasz firmy, która pomoże Ci znaleźć odpowiedni program wsparcia i napisać wniosek - polecamy się. Mamy duże doświadczenie w pisaniu z powodzeniem wniosków, biznesplanów oraz opracowywaniem innej dokumentacji pod kątem finansowania (także prezentacje inwestorskie czy wnioski kredytowe).

Skontaktuj się z nami aby porozmawiać o potrzebach. Poszukamy dopasowanego rozwiązania.

UWAGA - nie piszemy wniosków do urzędów pracy! Wynika to ze stosunkowo niskiej kwoty dotacji. Jest to nieopłacalne.

Alternatywa dla funduszy unijnych na start firmy

Oprócz wskazanych powyżej programów wsparcia, istnieją także alternatywne rozwiązania.

Być może Twoje rozwiązanie odpowiada bardziej kryteriom inwestorów prywatnych? Jeśli np. tworzysz innowacyjne rozwiązanie technologicznej, szanse na to są całkiem spore.

Ponadto, dostępne są również pożyczki preferencyjne (kredyty preferencyjne). Aby dowiedzieć się wiecej na ich temat, zacznij od strony Banku Gospodarstwa Krajowego. Możesz także poszukać instytucji, które przyznają takie finansowania w Twoim województwie.

Wreszcie, oprócz dotacji z UE, na rynku są także środki przyznawane w formie grantów czy dotacji z innych źródeł. Przykłady? Grupa Wyszehradzka, Fundusze Norweskie, środki przyznawane przez prywatne firmy (w ostatnich latach m.in. Orlen, Azoty, ING Bank Śląski).

Jak widzisz, możliwości jest bardzo wiele, trudno w tym miejscu przytoczyć je wszystkie. Jeżeli myslisz na poważnie o finansowaniu swojego pomysłu czy też już działającej firmy, warto porozmawiać na ten temat ze specjalistami. Pomogą Ci zaplanować cały proces krok po kroku i dobrać finansowanie dopasowane do Twoich potrzeb.

referencje łukasz kamiński

Dofinansowanie unijne na rozpoczęcie działalności - podsumowanie

Finansowanie firmy na starcie jest często dużym wyzwaniem. Wynika to z braku odpowiedniej ilości klientów i dużych wydatków inwestycyjnych na początku rozwoju firmy.

Fundusze europejskie na założenie własnej działalności gospodarczej czy inne źródło finansowania, mogą skutecznie ograniczyć ten problem. Z tego powodu, warto z nich skorzystać.

Aby było to możliwe, pierwszy i niezbędny krok to znalezienie odpowiedniego programu. Projekty unijne zmieniają się bardzo często, a nabory są zazwyczaj krótkie. Aby nie przegapić pasującej dotacji, warto śledzić ten temat na bieżąco. Samodzielnie lub z pomocą specjalistów.

Sporządzenie wniosku bywa skomplikowane. Tu również można wesprzeć się wiedzą i doświadczeniem ekspertów.

Choć dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie zapewnią Ci 100% powodzenia biznesu, to jednak mogą istotnie zwiększyć Twoje szanse. Warto zająć się ich tematem, szczególnie że aktualny budżet UE jest ostatnim tak dużym zastrzykiem pieniedzy dla polskich przedsiębiorców. Kolejnej takie okazji najprawdopodbniej nie będzie.

Dotacje europejskie na rozpoczęcie działalnosći - Q&A (pytania i odpowiedzi)

Czy fundusze europejskie na otwarcie firmy są aktualnie dostępne?

Tak, środki z UE w ramach budżetu na lata 2021-2027 są już dostępne. Pełne zestawienia programów wsparcia (nie tylko z UE) są dostępne w ramach naszego informatora. Można się na niego zapisać na stronie internetowej DostepneDotacje.pl ;

Jakiej wysokości wsparcie mogę otrzymać jako początkujący przedsiębiorca?

Wszystko zależy od kryteriów danego programu wsparcia. Zazwyczaj jest to kwota od kilkudziesięciu tysiecy zł w przypadku dotacji z urzędu pracy aż do kilku milionów zł w przypadku programów np. z NCBiR, ARiMR czy NFOŚiGW.

Czy muszę mieć wkład własny?

W przypadku mniejszych dotacji (do 100 - 200 tys. zł) często wkład własny nie jest wymagany. Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie znajduje się w regulaminie programu. Jeśli chodzi o większe finansowania realizowane przez PARP czy NCBiR to zazwyczaj wkład własny jest wymagany. Najczęściej jego poziom zależy od miejsca realizacji projektu. W tym aspekcie najkorzystniej jest realizować projekt na terenie Polski wschodniej. Są to województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie.

Czy jeśli prowadzę już działającą firmę to też mam szansę na dotacje?

Jak najbardziej. Wiele programów jest dedykowanych dla firm już istniejących. Jeżeli interesują Cię rozwiązania w tym obszarze, skontaktuj się z nami. Pokierujemy Cię w odpowiednią stronę.

Mogą Cię również zainteresować artykuły:

O autorze

filip-samczuk
Filip Samczuk
Od 12 lat wspiera merytorycznie przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o założeniu lub rozwoju firmy. Doradza przy pozyskiwaniu finansowania, rozwoju biznesu i w kwestiach prawnych. Prywatnie fanatyk sportu, podróży i historii XX wieku.

Podobne artykuły

Porady
9 min. czytania

Test prywatnego inwestora

Musisz przeprowadzić test prywatnego inwestora? Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się ile to kosztuje, po co jest wykonywany i na czym polega.
Kompletny przewodnik: napisz biznesplan własnej firmy krok po kroku
Porady
8 min. czytania

Kompletny przewodnik: napisz biznesplan własnej firmy krok po kroku

Zastanawiasz się, jak krok po kroku napisz biznesplan własnej firmy, który nie tylko zwiększy Twoje szanse na sukces, ale i ułatwi zdobycie finansowania? Rozpocznijmy od podstaw - ten artykuł poprowadzi Cię przez wszystkie kluczowe elementy biznesplanu, od wizji i misji Twojej firmy, przez analizę rynku, po strategię marketingową i finansową. Przygotuj się na praktyczne porady, […]
Jak sprawdzić dotacje dla firm – prosty przewodnik
Dotacje dla firm
10 min. czytania

Jak sprawdzić dotacje dla firm – prosty przewodnik

Jak sprawdzić aktualne dotacje dla firm – wprowadzenie Szukasz dotacji dla swojej firmy? Prawdopodobnie już wiesz, że znalezienie odpowiedniego programu to najważniejszy krok w całym procesie pozyskiwania finansowania. Co więcej, to zazwyczaj również najtrudniejszy etap na drodze do pozyskania dotacji. To właśnie w tym miejscu odpada 99% firm. Nie potrafią znaleźć dopasowanego do potrzeb programu. […]
Najnowsze wpisy

Jesteś gotowy, żeby Twój biznes zamienił się w złoto?

Skontaktuj się z nami, a sprawdzimy, czy możemy Ci pomóc.
Umów darmową rozmowę
Ponad 250 zadowolonych przedsiębiorców w Polsce i za granicą